Beskytt deg mot innbrudd!

Du kan sikre din bolig mot innbrudd på forskjellige måter. Sunn fornuft kombinert med FG-godkjente låser på dører og vinduer er den beste måten å holde tyven ute på.

Det viktigste er å identifisere svake punkter i boligen din, og sikre disse først. Når det er gjort kan du overveie å samarbeide med for eksempel naboen. Sammen kan dere gjøre hele ditt boligområde tryggere mot uønskede elementer i ditt nærområde. Det skal være trygt å oppholde seg utenfor boligen også, og ikke bare i boligen. Hvis du gjør en innsats på alle nivåer, blir sikkerheten størst, men dette avhenger jo også av ditt nærmiljø, og de som bor der. 

Sikring av vinduer

Vinduer er svært utsatt for innbrudd, og kan ofte være svært enkelt å forsere for en innbruddstyv. I den senere tid har vi fått mange tilbakemeldinger der tyven har fjernet hele glasset, og brukt åpningen til å klatre både inn og ut igjen uten at det har generert noe støy. Ved å fjerne glasset løper heller ikke tyven noen risiko for å skade seg i prosessen

Sikring av dører

Alle dører i boligen bør sikres med minst en FG-godkjent lås / sikkerhetslås. Ved å ha en FG-godkjent lås i alle dører, har du langt mindre risiko for å bli utsatt for et innbruddsforsøk. Om tyven allikevel skulle ta seg inn mellom f.eks et vindu, vil en FG-godkjent lås hindre at tyven enkelt tar seg ut igjen for eksempel mellom hoveddør eller bakdør. Det sikreste er å ha to låser på hver dør, der minst en av disse er FG-godkjent.

Sikring av terrassedører

Terrassedøren er ofte den mest vanlige veien tyven tar.

Dette har en sammenheng med to faktorer: 

  • Dørene er ofte dårlig sikret
  • Tyven kan ofte stå usjenert til mens han eller hun bryter seg inn. 

Det hjelper ikke hvor godt du sikrer hoveddøren, om du ikke sikrer terrassedøren. Tyven angriper nesten alltid det svakeste punktet.

Utskifting av gamle låskasser

har du en gammel låskasse du vil skifte ut, men finner ikke ut hva som passer? Vi har laget en tabell som viser hav du kan bytte ut med.