Beskytt deg mot innbrudd!

Du kan sikre din bolig mot innbrudd på forskjellige måter. Sunn fornuft kombinert med FG-godkjente låser på dører og vinduer er den beste måten å holde tyven ute på.

Det viktigste er å identifisere svake punkter i boligen din, og sikre disse først. Når det er gjort kan du overveie å samarbeide med for eksempel naboen. Sammen kan dere gjøre hele ditt boligområde tryggere mot uønskede elementer i ditt nærområde. Det skal være trygt å oppholde seg utenfor boligen også, og ikke bare i boligen. Hvis du gjør en innsats på alle nivåer, blir sikkerheten størst, men dette avhenger jo også av ditt nærmiljø, og de som bor der. 

Hvor og når skjer innbruddene?

Det begås flest innbrudd i og rundt storbyer. I tillegg til Oslo, kommer Romerike, Asker og Bærum dårlig ut. For Romerike sin del var stigningen i antall anmeldte grove innbrudd på hele 87,4 prosent fra 2005-2009.

 Det har allikevel blitt en tendens til innbrudd blir mer og mer organisert, og at omreisende bander flytter seg over et større område på kort tid. 

De fleste innbrudd skjer når folk ikke er hjemme. Heldigvis får vi kanskje si. Allikevel ser man at tyver blir stadig frekkere, og flere har opplevd å bli rundstjålet mens man sov. I ditt boligområde kan du vurdere sjansen for innbrudd fra følgende faktorer:

 • Er det gode fluktveier?
 • Bor du i et område der få personer er hjemme på dagtid?
 • Er det lett for en tyv å gjemme seg i omgivelsene?
 • Er det mye støy i omgivelsene, som gjør at det ikke er så lett å høre et innbruddsforsøk? 

Hva stjeler tyven?

Tyven går etter ting som er lett omsettelige. I tillegg til penger stjeles det oftest tv-apparater, spillmaskiner, mobiltelefoner, bærbare PC-er. smykker, klokker, fotoutstyr og dyre merkevarer. 

Om du er borte for noen dager kan det være en god ide å legge slike ting på steder som ikke kan sees fra for eksempel et vindu. Dette gjelder også nøkler.

Nabohjelp

 • Ideen med nabohjelp er at beboerne i et boligområde avtaler å holde øyne og ører åpne, og er oppmerksom på hva som skjer i nærområdet. Hvis en beboer ser noe mistenkelig, ringer han eller hun til politiet. Beboernes årvåkne blikk virker avskrekkende på tyvene fordi de merker at risikoen for å bli oppdaget er stor.
 • Nabohjelp har i utlandet vist seg å få ned innbrudd, hærverk og annen kriminalitet med mellom 16-26 prosent. Sidegevinsten er også hyggelig, ved at beboerne opplever større trygghet, har et mer sosialt miljø, og større respekt og tålmodighet med hverandre. Nabohjelp kan kanskje brukes i ditt nærmiljø?
 • Nabohjelp kan organiseres i mer eller mindre faste former, men jo mer organisert den er, jo bedre virker den. Du kan avtale med naboen at dere skal holde øye med hverandres boliger, og få det til å se ut som at det er noen hjemme. På den måten blir det vanskeligere for en tyv å vurdere om det er noen hjemme.
 • Ta gjerne initiativ selv for å få i stand et møte med beboere i ditt nærmiljø. Jo flere som deltar, jo større effekt. Allikevel er det viktig å respektere de som ikke ønsker å delta på et slikt møte.
 • Et godt nærmiljø kan bare skapes av de som bor der. Alle bør kunne føle seg trygge i sitt nærmiljø, det være seg barn, voksne, pensjonister eller folk som er funksjonshemmede. Ta i bruk uteområdene, og sørg for at disse er i god stand. Dette minsker risikoen for hærverk, innbrudd eller andre kriminelle handlinger

Andre gode råd. 

 • Unngå å fortelle på internett, telefonsvarer eller lignende når du er bortreist.
 • Det må gjerne være litt uorden i hagen, slik at det ser ut som at noen er hjemme.
 • La en hageslange eller lignende ligge ute. Hageredskaper og verktøy bør låses inn. Ikke gi tyven verktøy for å bryte seg inn.       
 • La en radio stå på når du er ute.    
 • En høy hekk verner privatlivet, men gir også arbeidsro for tyven
 • En god lås virker kun om du låser den.   
 • La lyset stå på i et værelse eller to·        
 • Bruk bevegelsessensorer utendørs som tennes når noen nærmer seg.
Trenger du hjelp fra en av våre låsesmeder? Ta kontakt med oss på 63892230 eller på epost til post@karljensen.no Vi tar befaringer og serviceoppdrag i hele Oslo og Akershus