Hva slags brannslukningsapparat skal jeg velge?​

Det å være klar over at brann kan oppstå i hjemmet og å forberede seg på det, er en god start for en effektiv brannberedskap.

Altfor mange nedprioriterer brannsikkerhet i norske hjem, og altfor mange rammes av unødig lidelse hvert år.

I 2017 rykket brann- og redningsvesenet ut til 8 756 branner

Like viktig som å forberede seg på at en brann kan oppstå, er å velge riktige produkter. Vi skal forsøke å gi deg en liten oversikt over brannvernprodukter, og hvilke egenskaper de ulike produktene har.

Alle boliger og fritidsboliger skal ha godkjent slokkeutstyr.

Eier er ansvarlig for at eiendom og fritidseienom har godkjent slokkeutstyr. I denne artikkelen finner du mer infomasjon om slokkeutstyr, samt råd og tips om brannvern i hjemmet