Hva slags brannslukningsapparat skal jeg velge?

Det å være klar over at brann kan oppstå i hjemmet og å forberede seg på det, er en god start for en effektiv brannberedskap. Altfor mange nedprioriterer brannsikkerhet i norske hjem, og altfor mange rammes av unødig lidelse hvert år.

Hvert år er det ca 1500 boligbranner i Norge. Noen av disse har fatale konsekvenser. I 2008 omkom 88 mennesker.

Like viktig som å forberede seg på at en brann kan oppstå, er å velge riktige produkter. Vi skal forsøke å gi deg en liten oversikt over brannvernprodukter, og hvilke egenskaper de ulike produktene har.

Informasjon om brannslokkere.

Det finnes mange typer brannslokkere på markedet. De to mest vanlige brannslokkere er basert på pulver eller skum. Disse inndeles igjen i brannklasser og effektivitetsklasser. 

Som forbruker er det derfor vanskelig å velge riktig produkt, om man ikke vet hva alt dette innebærer. Derfor har vi laget en lettfattelig og oversiktlig guide, slik at du skal vite hva du kjøper.

Brannklasse A

Slokker branner i organiske materialer, slik som tre, tekstiler etc.
 

Brannklasse B

Slokker branner i ildsfarlige væsker, slik som bensin, olje etc.
 

Brannklasse C

For slokking av gassbranner, f.eks propan.
 

Brannklasse F

Slokker branner i vegetabilske matoljer. Klasse F er en spesialklasse, og er derfor ikke aktuell på vanlige brannslukningsapparater
 

 

Effektivitetsklasser:

En effektivitetsklasse beskriver slokkeeffekten til brannslukningsapparatet. Effektivitetsklassen henger sammen med brannklassen, og har derfor en A og en B klasse. A-klassen beskriver slokkeeffekten i organiske materialer, mens B-klassen beskriver slokkeeffekten i ildsfarlige væsker. Nummeret foran bokstaven indikerer hvor stor brann håndslokkeren kan slokke. 34A kan slokke en brann på 50x56x350 cm mens en håndslokker 55A kan slokke en brann på 50x56x550 cm.

For å si det enda enklere: klasse 34A betyr 3,4 meter mens 55A betyr 5,5 meter.

For å illustrere dette kan du se på bildet

Pulverapparat

Houseguard pulverapparater med ABC pulver kan beskrives som et allround produkt, velegnet til slukking av de fleste typer branner, også i elektriske anlegg.

Fordeler ved et pulverapparat:

 Dekker de fleste typer branner.
 Ekstremt effektiv også ved bruk av små mengder pulver
 Lett å bruke, også for personer som aldri har brukt en brannslokker tidligere.
 Brannslokkeren med den beste rekkevidden
 Høyeste effektivitetsklasse innen alle brannklasser.
 Tåler temperaturer fra -30 til +60 grader.

Dette bør du tenke på:

 Tømmetid: 15 sekunder ved kontinuerlig tømming
 6 kg pulverapparat veier 11,5 kg
 Etterslokking med vann kan være påkrevet for å unngå gjenantenning

Skumapparat

Houseguard skumapparater inneholder vann tilsatt et skumkonsentrat. Skummet kveler brannen ved å hindre tilførsel av oksygen

Skumslukkere har brannklasse AB og er også velegnet for slokking av brann i elektriske anlegg.

Fordeler ved skumapparat:

 Forårsaker mindre sekundærskader i forhold til pulverapparater.
 Kjølende effekt
 Meget effektivt ved væskebranner

Dette bør du tenke på:

 Skum brytes ned over tid. Utskifting av slokkemiddelet skal skje hvert 5 år.
 Skumkonsentrat skal behandles som spesialavfall og innleveres på godkjent oppsamlingsplass
 Middels rekkevidde
 6 liter skumapparat veier 11,5 kg.
 Lavere effektivitetsklasse enn tilsvarende størrelse pulverapparat.
 Dekker ikke C – gassbranner.
 Tåler ikke lagring i temperaturer under 0-5 grader.

Kullsyreapparat

Houseguard kullsyreapparater slokker branner i B – ildsfarlige væsker, samt branner i elektriske anlegg.

Fordeler ved kullsyreapparater:

 Ingen sekundærskader.
 Leder ikke elektrisk strøm
 Egner seg godt for branner i elektrisk utstyr.

Dette bør du tenke på:

 Dekker kun B – klassen, ildsfarlige væsker, samt branner i elektriske anlegg.
 Risiko for kvelning i små uventilerte rom
 Kort rekkevidde på slokkemiddelet.