Be om befaring ( Gjelder kun Oslo / Akershus)

Be om befaring ( Gjelder kun Oslo / Akershus)

Ønsker du et tilbud på oppgradering av din dørautomatikk? Fyll ut skjema, så tar vi kontakt med deg. Du kan også ringe oss på 63892230

Oppgrader dørautomatikken til berøringsfritt

Det er stort fokus på hygiene og smitteverntiltak etter at Koronaepedemien har spredt se gover hele landet. Man snakker om den nye normalen, der hyppig vask av hender og avstand til andre mennesker er essensen i tiltakene.

Undersøkelser har vist at Covid-19 viruset kan overleve på ulike overflater inntil tre døgn, så er svært viktig tiltak mot ytterligere spredning av viruset er enten å desinfisere overflater eller finne andre løsninger som gjør at man ikke trenger å berøre en overflate overhodet.

Det kan være vanskelig i praksis å desinfisere overflater etter hver eneste person. Da kan en bedre løsning være å sørge for at man ikke behøver å berøre overflater i det hele tatt

En dør utstyrt med automatisk døråpner, eller dørautomatikk som vi kaller det på fagspråket, er ofte brukt sammen med en albuebryter som man må trykke på for å åpne døren. På høyfrekvente dører kan en slik albuebryter være en stor kilde til virus og bakterier.

En løsning på dette problemet kan være å bytte ut albuebryter / trykknapp med et berøringsfritt punkt eller radar/sensor slik at døren åpnes uten noen som helst berøring.

Berøringsfri døråpner


magic switch er en sensor som plasseres på vegg istedenfor en tradisjonell albuebryter, og kan justeres til å operere fra 10-50 cm. Kan benyttes på alle dører utstyrt med dørautomatikk, og er særlig anvendelig på dører som benyttes av mange mennesker, slik som garderobeanlegg, svømmehall, og bygninger som skoler eller barnehager.


 
Radar har samme funksjon som en berøringsfri sensor, men kommer kanskje enda mer til sin rett på dører med høy trafikk, som kjøpesenter, skoler og andre mye besøkte bygninger. Kan benyttes både på skyvedører og slagdører. 

Annet sikkerhetsutstyr


En sikkerhetssensor forhindrer at døren kan gjøre skade på personer og materiell ved at sensoren detekterer hindringer på en eller begge sider av døren. Om noe er i veien for døren, vil døren midlertidig stoppe til hindringen er borte, som for eksempel av personen flytter seg. Døren går da tilbake til normal drift.

Brosjyremateriell:

Filnavn Filstørrelse Dato
ped_cs_4safe_en_v5.pdf 1426 KB 10.05.2020 17.41.38
ped_cs_eagle_one_en_v1.pdf 2525 KB 10.05.2020 17.41.38
ped_cs_magic_switch_en_v1.pdf 1191 KB 10.05.2020 17.41.38