Slokkeutstyr er påbudt i norske hjem

Slokkeutstyr er påbudt i norske hjem og fritidseiendommer.

Eier har ansvaret med å påse at bolig og fritidseiendom er utstyrt med minst ett av følgende utstyr:

  • Pulverapparat (ABC) på minimum 6 kg
  • Skum / Vannaparat på minimum 6 liter med effektivitetsklasse på 21A eller høyere
  • Formfast brannslange med innvendig diameter på minimum 10 mm.
  • Slokkeutstyret skal kunne benyttes i alle rom.

Husk at eier også har ansvar for kontroll og vedlikehold av produktene. 

Generelle råd fra Norsk brannvernforening:

  • Vann er ikke egnet som slokkemiddel i fettgryter, bensin og andre flytende stoffer.
  • Plasser det manuelle slokkeutstyret på en synlig plass, gjerne i boligens entré eller ved soverom.
  • Har du stor bolig eller bolig med flere etasjer, bør du skaffe deg mer enn ett manuelt slokkeutstyr.

Vedlikehold, kontroll og service

Håndslokkere trenger en fagkyndig kontroll/service hvert 5. år.

Vedlikehold av utstyr bør skje etter norsk standard (NS3910). Dette innebærer visuell egenkontroll en gang pr. kvartal. Sjekk at manometerpilen står på det grønne feltet. Vend apparatet opp ned for å hindre at pulveret klumper seg. Dersom du holder øret inntil beholderen skal du kunne høre at pulveret flytter seg. Sjekk at plomberingen er intakt og at det ikke er skader på apparatet.