låsystem artikkel

Har du behov for et nytt låssystem?

Et låssystem er den fysiske grunnsikringen i ethvert bygg. I tillegg til at et godt låssytem begrenser adgangen, er låssystemet også en stor den av den fysiske sikringen på bygget. Det er derfor viktig at du velger rett leverandør for ditt låssystem, slik at låssystemet ivaretar adgangsnivåer, og at systemet er bygd opp slik at man i fremtiden kan utvide systemet. I tillegg må låssystemet også ivareta forsikringsmessige og brannsikkerhetsmessige krav der dette er relevant.

Nye låssystemer er selvfølgelig patentert, slik at man ikke trenger å være bekymret for piratkopierte nøkler så lenge patentet er beskyttet.

Men selv de beste låssytemer kan falle i grus dersom man ikke har en god internkontroll på hvem som til en hver tid har nøkkeladgang. Vi leverer derfor også programvare som hjelper deg med å holde oversikt på ditt låssystem. 

Hva slags låser kan inngå i et system?

Nær sagt alle typer kan inngå i et låssystem, som for eksempel hengelåser, nøkkelbrytere eller skap/skuffer. Du får også sylindere til både skandinavisk og europeisk standard låskasser, slik at du kan få en løsning tilpasset ditt behov.

Finnes det elektroniske løsninger?

Ja det finnes elektroniske låssystemer, kalt CLIQ. Med elektroniske nøkler og sylindere kan man fjerne adgang til en bruker elektronisk. Dette er særlig aktuelt på steder der det kreves høy sikkerhet, men der et rent adgangskontrollsystem er lite egnet av værmessige eller geografiske forhold.

Be om befaring ( Gjelder kun Oslo / Akershus)