Smørimgsmidler

Vedlikehold av låser og låssystemer

Låser og sylindere trenger vedlikehold for å sikre drift og levetid. Spesielt viktig er det at sylindere får regelmessig tilsyn i form av smøring. Det er dog ikke likegyldig hva du bruker.

Å bruke feil smøremiddel kan i verste fall føre til at sylinderen helt stopper å fungere. Eksempel på hva man ikke skal ha i sylinderen er alle former for oljebaserte smøremidler. Olje er som en magnet på smuss og skitt som nøkkel drar med seg inn i sylinder. I tillegg blir olje tykkere når det har gått en stund, eller når det er kaldt.

På eldre typer låssystemer kan man fint bruke WD40 som smøringsmiddel. Samme type kan også brukes på f. eks hengsler.

På nyere typer låssystemer, samt elektroniske låssystemer anbefaler vi imidlertid at man benytter smøringsmiddel som er spesielt utviklet for formålet, som ASSA låsspray.

Låskasser trenger også vedlikehold. Spesielt er det viktig å smøre fallen på låsen slik at døren glir lett igjen. Fallen er den skrådelen i låskassen som treffer karmen først. Her anbefaler vi å benytte ASSA låsfett.